LES NOSTRES CRÍTIQUES

QUÈ ÉS EL POUM?

L’Ajuntament ha impulsat un nou pla urbanístic (POUM), un instrument d’ordenació urbanística integral d’Olesa, que fixa la qualificació del sòl i pauta el desenvolupament de l’Olesa del futur.
Des del Moviment Veïnal estem en contra perquè considerem que no respon a les necessitats humanes i de l’entorn natural.
El creixement que es deriva d’aquest POUM significa la implantació definitiva del model de l’asfalt i el ciment a la Vila d’Olesa. Aquest fet comportarà greus conseqüències a nivell natural i cultural, però també a nivell social i humà.

El POUM ha estat poc participatiu

L’assistència presencial de 97 persones i 5 propostes a la web, menys del 0.5% de la població d’Olesa, és insuficient per engegar un Pla tan important. No té sentit un procés participatiu en el que la gent no participa.

Creixement innecessari

Com la gent d’Olesa no ha estat consultada no ha pogut decidir si vol la construcció de 1313 habitatges nous que suposarien un creixement de 3413 persones. A tot això cal sumar-hi els centenars de pisos buits i els inacabats. El creixement potencial màxim d’Olesa seria, doncs, de més de 34000 persones.

Cal Candi tocat de mort

Demanem transparència a l’ajuntament per tal de saber el cost real d’una intervenció per convertir en parc urbà 3 hectàrees més del que es proposa el POUM, i que la gent d’Olesa pugui decidir.

Indecisió sobre les vies del tren

El soterrament de la via és la millor opció per resoldre els problemes d’accessibilitat als polígons, al riu, per a compactar el poble i en definitiva per la utilització de tot aquest espai en benefici d’Olesa. El cost no l’assumiria íntegrament l’ajuntament d’Olesa i Pallejà és un exemple de que es pot fer. La gent d’Olesa ha de poder decidir.

Massificant l’Eixample i La Central

A l’Eixample es planteja construir 525 pisos nous sense tenir en compte els que no estan acabats. Al barri de la central s’hi ubiquen la majoria de les vivendes de protecció oficial i la conseqüència directa que se’n deriva és generar un barri guetto on es concentrin les classes més empobrides.

Can Carreras i Can Llimona cimentats

El POUM planteja construir una nova carretera que uneixi les Planes amb el Collet de Sant Joan; a més a més, a banda i banda del camí estan planificats 249 habitatges unifamiliars. Tenint en compte que la gent ja es va manifestar en contra de la construcció a Can Llimona en el referèndum de 2015, no entenem perquè es persisteix en aquesta direcció.

Equipaments insuficients

El POUM neix obsolet ja que planteja un greu dèficit de zones verdes i de serveis, com ara: residències per a la gent gran, una ampliació del CAP o una ampliació dels centres d’escolarització. Els drets de les persones han d’estar garantits en el seu municipi de residència, de manera que hauriem de començar per millorar les prestacions actuals!

Crea tu sitio web con WordPress.com
Empieza ahora
A %d blogueros les gusta esto: