ÚLTIMES NOTÍCIES

Resolucions fulminants de la GAIP contra l’Ajuntament per manca de transparència

>> Compte enrere: l’Ajuntament disposa de 10 a 15 dies per entregar la informació que reclama el Moviment Veïnal o incorrerà en una «infracció molt greu amb relació al dret d’accés a la informació pública»
>> Les resolucions senyalen una alarmant falta de col·laboració de l’administració local, fins hi tot amb la pròpia Comissió de Garanties

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública -GAIP- ha emès dues resolucions (363/2021 i 365/2021) en les que resolen la denúncia col·lectiva de les Associacions Veïnals d’Olesa per manca de transparència i ocultació d’informació urbanística en el Pla Parcial de Cal Candi i en el procés d’aprovació del futur urbanístic d’Olesa (POUM)

Victòria veïnal per una democràcia més plena

En ambdues resolucions es senyala que el contingut que demanen les associacions veïnals són informació pública i que en cas d’estar en possessió de l’Ajuntament, n’està obligat a fer-ne entrega en un període de 10 i 15 dies.

En cas de no disposar de la documentació de Cal Candi, l’Ajuntament hauria incomplert la principal promesa feta al veïnat de Les Planes i d’Olesa de fer un seguiment estricte de les obres de Cal Candi i de la creació d’una comissió tècnica mixta, repetit en l’acte virtual organitzat per l’empresa Vila Vilà, la Junta de Propietaris i l’Administració. En el cas de la informació ambiental del nou Pla Urbanístic, és una evidència reconeguda per Alcaldia a través d’Olesa Ràdio.

L’ocultació d’informació pot sortir cara

La Llei de Transparència, d’Accés a la Informació i de Bon Govern és molt clara i considera que desatendre una resolució de la GAIP ha de ser qualificada d’infracció molt greu, i pot comportar la incoació del procediment sancionador.

És preocupant que l’Ajuntament mantingui l’arrogància i el menyspreu, mostrada a les associacions veïnals i a la ciutadania d’Olesa ocultant la informació urbanística, també a la pròpia Comissió de Garanties que senyala que «l’Ajuntament no aporta a aquest procediment la documentació que li ha estat sol·licitada per la GAIP».

L’Ajuntament obligat a modificar la política del silenci

Victòria veïnal: l’acceptació de les queixes veïnals per part de la GAIP precipiten la resposta de l’administració pública

La Comissió de Garanties d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat –GAIP– va notificar el passat 22 de març la tramitació de les reclamacions col·lectives de les associacions veïnals en contra de l’Ajuntament d’Olesa per manca de transparència i opacitat en l’accés a la informació, el que va precipitar la resposta d’ofici de l’administració local a les 4 instàncies presentades anteriorment.

Alcaldia, obligada a rectificar, respon 9 mesos després les propostes sobre Cal Candi

Les associacions olesanes van suggerir la paralització temporal de la urbanització, van proposar conservar el conjunt del bosc de Cal Candi i van sol·licitar la replantació de l’arbrat en cas d’afectació, però mai van rebre cap resposta a les seves propostes per millorar la urbanització de la zona.

Alcaldia –ara sí– s’ha vist obligada a respondre. Ho ha fet 270 dies després, quan ja s’ha dut a terme la primera fase de les obres que han comportat la destrucció del nostre entorn.

La informació ambiental i el seguiment de l’obra, sense control

L’Ajuntament d’Olesa assegura que no és de la seva competència ni disposa de la documentació referent a la cimentació de les rieres de Can Llimona i el torrent, o de l’estudi ambiental favorable de la nova reordenació de la zona després de la modificació pactada entre propietaris i Ajuntament, i sugereix que es demani aquesta informació a la Junta de Compensació.

Pel que fa a la informació ambiental del nou Pla Urbanístic –POUM–, reté la documentació i hi nega l’accés fins que es doni l’aprovació provisional, justificant-ho amb un informe del secretari accidental.

Respostes incompletes a les preguntes del veïnat

La resposta donada és genèrica i gens satisfactòria. El veïnat segueix sense tenir l’accés a la informació corresponent i les associacions olesanes no poden fer el seguiment de la macrourbanització. Es repeteix el mantra de “l’obra és privada i l’Ajuntament no hi té res a fer”, mentre s’obvia que l’administració local és propietària del 12% dels terrenys i és la responsable de vetllar per l’interès públic.

Cal tornar a fer política amb el poble: politiké techne

L’art propi de la ciutadania, l’art de viure en societat… aquesta és l’aspiració d’un moviment col·lectiu i transversal com el Moviment Veïnal d’Olesa. Aquest punt d’inflexió és vist com una oportunitat de canviar la forma actual de fer política local caracteritzada per la manca de transparència i la falta de participació, i retornar a un treball compartit entre l’administració i la ciutadania.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Empieza ahora
A %d blogueros les gusta esto: